Menighetsrådet


Hana Menighetsråd ble valgt nytt i september 2019 og tiltrådte sitt arbeid i november samme år. De skal sitte i perioden frem til oktober 2023. 

 

Hana Menighetsråd har møter ca 8-9 ganger hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferie og rundt juleferie. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten. I Hana har vi møter som regel på onsdager, og da har vi forberedende møter i AU (arbeidsutvalget) ca 14 dager før ordinært rådsmøte. AU består av MR leder, nestleder, sokneprest og daglig leder/sekretær.

Under vil dere også finne link til rådspapirer for noen år tilbake. Skulle det være aktuelt med å søke i eldre papirer, ta kontakt med daglig leder så blir de tilsendt. Rådspapirene er offentlige og vi sender dem gjerne til dere til orientering.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene du finner på linken under.

Menighetsrådets medlemmer 

 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019