Menighetsrådet


Hana Menighetsråd ble valgt nytt i september 2023 og tiltrådte sitt arbeid i november samme år. De skal sitte i perioden frem til oktober 2027. 

Hana kirke

Hana Menighetsråd har møter ca 8-9 ganger hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferie og rundt juleferie. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten. I Hana har vi møter som regel på tirsdager, og da har vi forberedende møter i AU (arbeidsutvalget) ca 14 dager før ordinært rådsmøte. AU består av MR leder, nestleder, sokneprest og daglig leder/sekretær.

Under vil dere også finne link til rådspapirer for noen år tilbake. Skulle det være aktuelt med å søke i eldre papirer, ta kontakt med daglig leder så blir de tilsendt. Rådspapirene er offentlige og vi sender dem gjerne til dere til orientering.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene du finner under.

Faste medlemmer

Navn

Rolle

Solbjørg Bjerga

Leder- 2024

Gunnar Haarr

Nestleder - 2024

Tove Klepsvik

Medlem Fellesrådsrepresentant

James Gabriel Lado

Medlem

Bernt Bergtun

Medlem

Anita Løland Henriksen

Medlem Varamedlem fellesrådet

Varamedlemmer

Navn

Rolle

Bjørg Anette Aronsen

1.varamedlem

Torbjørg Hoslemo Hagestad

2.varamedlem

Liv Snefrid Os

3.varamedlem

Kåre Olav Kristensen

4.varamedlem

I tillegg sitter sogneprest Ronald Mong fast i menighetsrådet og daglig leder er sekretær for rådet.

 

 
 
 
 
 

 

Tilbake
Del