Dåpssamtale


Før dåpen har presten og foreldrene en samtale om hva dåpen handler om.

 

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her samtales det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Tenk gjennom hva det er behov for å snakke med presten om før dåpssamtalen.

  • Ønsker dere en spesiell salme
  • Vil noen i familien lese dåpstekstene fra Bibelen
  • Annen medvirkning ?

Velkommen til dåp og dåpssamtale

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019