Korona oppdatering 27. mai 2021 i Hana Menighet


Det har nå kommet lettelser som gjør at vi ikke trenger påmeldinger til  gudstjenestene. Vi må imidlertid fremdeles registrere alle som kommer. Se flere detaljer.

 
  • Myndighetene åpner for kryssing av kommunegrenser i forbindelse med arrangementer:
    Anbefalingen retter seg nå til enkeltpersoner. Den sier at personer fra kommuner med forhøyet smittenivå ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner. Dette for å unngå smittespredning mellom kommuner. Ansatte omfattes ikke av dette. Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C.
  • Flere deltakere på arrangementer innendørs:
    Fra 27. mai er det tillatt med inntil 50 deltakere uten faste tilviste plasser, 200 med faste, tilviste plasser. På innendørs idretts- og kulturarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører samme kommune er grensen 100 deltakere uten faste, tilviste plasser. Utendørs gjelder samme antall som tidligere. Avstandsreglene har fortsatt forrang. Reglene gjelder uavhengig av vaksinestatus.
  • 2 meter ved innendørs allsang gjelder nå kun kommuner med forhøyet smittenivå:
    Kommuner med forhøyet smittenivå er kommuner med strengere lokale forskrifter eller som er omfattet av tiltaksnivå A, B eller C. Her anbefales fortsatt to meters avstand ved allsang innendørs. Det er ikke aktuelt per nå å erstatte dette med en anbefaling om munnbind. Dette er i tråd med FHIs anbefaling.

Flere spørsmål om lokale forhold i Hana Menighet kan rettes til Toril Skomedal på mobil 911 611 68

KONTAKTSIDE FOR PERSONALET I HANA

Tilbake