HEL- konfirmant ?


Trengs det ekstra tilrettelegging i konfirmasjonstiden - sjekk ut HEL-konfirmasjon.

 

Vi tilbyr sammen med andre menigheter et tilrettelagt konfirmasjons-opplegg i regi av Sandnes Kirkelige Fellesråd. Opplegget er i Bogafjell Kirke. De har i flere år hatt ansvaret for HEL konfirmantene, og har personell med bred erfaring i tilrettelagt konfirmasjon.

Er du nysgjerrig på opplegget anbefaler vi at du tar kontakt med Ungdomsdiakon Line Bøe Johnsen tlf 489 97 106 epost lj954@kirken.no.  

Brosjyre HEL

Informasjon HEL

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019