Testamentariske gaver


Testamentariske gaver er et delikat tema for mange. I Hana menighet ønsker vi å informere om muligheten slik at hver enkelt kan ta stilling til dette.

I utgangspunktet kan alle utferdige et testamente. Det mest vanlige er at det er de uten barn (livsarvinger) som begunstiger den lokale menigheten eller andre organisasjoner. For de som har barn sier arveloven at de kan testamentere bort en tredjedel av sin formue, mens barna etter norsk lov har rett på to tredjedeler.

Hana Menighet har ikke mye erfaring med testamentariske gaver, men har gode folk som kan veilede oss i prosedyrene som skal gjennomføres. Undertegnede har erfaring fra tiden i Sandnes Menighet der menigheten arvet et større hus og realiserte dette.

Hana Menighet vil forvalte en arv på en fornuftig måte. Fast eiendom vil nok sannsynligvis selges på det åpne marked til høystbydende, dersom det ikke er tatt med spesielle merknader i testamentet. Innbo og løsøre blir delvis solgt eller levert til gjenbruksbutikker. Midlene vil settes på høyrentekonto for eventuelle fremtidig disponering. Det er til enhver tid det sittende menighetsråd som er ansvarlig for forvaltningen av midlene.

Hovedregelen er at et testamente skal være skriftlig, og undertegnet av to vitner. De skal være sammen når testamentet underskrives. Vitnene, som begge må være over 18 år, skal se at testator skriver under, og testator skal se at vitnene skriver under. Det finnes gode maler for hvordan et testamente skal se ut. Dette kan menigheten eventuelt være behjelpelige med.

Om dette er aktuelt for deg, så ta gjerne kontakt med en i staben for å komme i gang med prosessen.

Tilbake
Del