Sprell Levende gudstjeneste


En gudstjeneste i samarbeid med Gand, Lura, Riska  og Hana søndagsskole

 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019