Invitasjon til barn på 2. og 3. trinn - KFO - Kirkens FritidsOrdning - 15. november


 KFO - et trosopplæringstiltak - planleggingsdagen 13. november.

Vi gleder oss til en fin dag i kirken. 

 

Velkommen til Kirkens fritidsordning i Hana kirke - på planleggingsdagen 15. november 2019. 

Informasjon om dagen finner du under. 

Påmelding (innen 13. november) eller spørsmål - ta kontakt: bg652@kirken.no eller tlf. 94899499 - NB: husk Barnets navn.

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019