Resultat Menighetsrådsvalg Hana 2019


Da har dere i Hana valgt nytt menighetsråd for perioden 2019-2023. Her er de innvalgte kandidater i rekkefølge fra flest stemmer og nedover.

 

Faste medlemmer
STIG HESKESTAD, GRANMEISVEIEN SANDNES
BJARTE SKOGØY, HØGEVOLLSVEIEN SANDNES
EIRIK SKOGØY, GREVLINGVEIEN SANDNES
BODIL SKOGVOLL SKRETTING, LUTSIVEIEN
SYNNØVE MINNESJORD, ASPERHOLEN SANDNES
SOLBJØRG BJERGA, ROVIKSVEIEN SANDNES

Varamedlemmer
SVENN-ARNE TORVANGER, SANDVIKBAKKEN
TORMOD ENGEN, GANGEREN SANDNES
TORGEIR SKRETTING, DALEVEIEN SANDNES
TOVE KLEPSVIK, ASPERMYRVEIEN SANDNES
LISE MAULAND, HÅBAMYRÅ SANDNES

Litt om tallene bak resultatet:

Valgdeltakelse
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 457

Valgdeltakelse menighetsrådsvalg
Antall stemmeberettigede i soknet: 4412
Valgdeltakelse i prosent: 9
Totalt antall avgitte stemmer: 408

Valgdeltakelse bispedømmerådsvalg
Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 4402
Valgdeltakelse i prosent: 10
Totalt antall avgitte stemmer: 440

Differansen på stemmeberettigede på menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg er ansatte i DNK som da ikke skal stemme på bispedømmeråd.

Utfyllende opplysninger kan fås ved henvendelse til kirkekontoret på 40820851.
 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019