Når vi ber...


Hana menighet inviterer til Bønneuke hele uke 13

 

PROGRAM FOR BØNNEUKA:

Onsdag 25. mars, kl 10.00-12.00: Åpen bønnesamling i kirka. Enkel lunsj i etterkant.

Torsdag 26. mars, kl 19.30: Temakveld om bønn. «Herre, lær meg å be!» Anne Wenche Hellem. Fellessang.

Søndag 29. mars, kl 11.00: Temagudstjeneste «Bønn». Nattverd.

Mandag 30. mars, kl 19.00: Vi støtter opp om «Bønn for Sandnes»-bønnevandring. NB: Fremmøte ved Sandnes Menighetssenter.

 

 

 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019