Invitasjon til bursdag


Pinsen er kirken sin bursdag og
i Hana kirke feires den fredag 24.mai kl. 17-19
på 10—13 klubben.
Du på 4. trinn er spesielt invitert til å komme å feire
sammen med de på 5.-7. trinn på klubben.
Det blir mat, fortelling om kirken sin bursdag, aktiviteter og leker sammen med mange andre.
Er det fint vær blir nok mye av feiringen ute.
Svar innen 23. mai til 98093998

 

Gi beskjed viss det er noe du som forelder tenker vi bør vite. Alt i fra allergier til sosiale
strukturer.
Nå 24. mai er noen lederforeldre med å arrangerer, men fra høsten trenger vi flere voksne
som har lyst til å være med å bidra på klubben. Med praktiske oppgaver eller som en trygg
voksen i miljøet.
Viss du har lyst og anledning til å sette av noen kvelder i høst for å bidra til et trygt og
trivelig fellesskap for barna på klubben kontakter du Marianne.
Bli gjerne med på festen den 24. mai.
Vil du være med i Spond gruppen til 10-13 klubben kan du sende en melding til 98093998.
Se ellers vår hjemmeside www.hanakirke.no for mer informasjon om arrangementer og
felleskapstilbud.
Eller facebook Hana kirke
Vi har blant annet dansegruppe, legogruppe og speider som er aktuell for 5. klassinger til
høsten.

Tilbake
Del