Konfirmanter i Hana 2023-2024


 

Konfirmantåret starter uken etter skolestart.

Da starter de første gruppene.

 

Bilde av et konfirmantkull

Årets 65 konfirmanter er fordelt på fire matgrupper, Miks medledergruppe, diakonikonfirmanter i samarbeid med Rovik bo- og aktivitetssenter og klubbkonfirmanter.

Undervisning, interesse aktiviteter, deltakelse i gudstjenester og konfirmantleir står på programmet i løpet av høsten.

Her er link til høstprogrammet for de ulike konfirmant gruppene:

Matgruppe 1

Matgruppe 2

Matgruppe 3

Matgruppe 4

Diakonigruppe

Klubbkonfirmanter

Miks medledergruppe

 

Tilbake
Del