Marianne Kleppe-Chung


Da kan  vi glede oss over ny kapellan i Hana.

 

Marianne Kleppe-Chung starter som kapellan i Hana i 80 % stilling 1.september 2022. Hun kommer fra stillingen som kateket i Lura og har nå tatt presteutdannelse.  Velkommen Marianne.

Tilbake