Konfirmasjon 2024-2025


Velkommen til konfimasjonsundervisning i Hana

Påmelding  HER

 

Alle konfirmantene i Hana er med på følgende:

· Konfirmantsamlinger i mindre grupper. Nærmere datoer for hver gruppe blir opplyst.

· Temadag en lørdag i vinter

· Fasteaksjon-med innsamling til Kirkens Nødhjelp 

· Konfirmanten må delta på minst 8 gudstjenester

·

Tilbake
Del