Husfellesskap i Hana


Har du lyst å bli med i et mindre fellesskap i Hana?

Det er 12 husfellesskap i Hana menighet. Disse foregår i privathjem. I tillegg til å ha jevnlige samlinger i de enkelte husfellesskapene, har husfellesskapene ansvar for kirkekaffen på søndager. Dersom du ønsker å bli med i en husfellesskapsgruppe eller ønsker mer info, ta gjerne kontakt med Aud Utbø Strandmyr 95964872/ as435@kirken.no.

Tilbake
Del