Informasjon til konfirmanter 2020-2021 -


I denne artikkelen finner du informasjon for deg som er konfirmant i Hana Kirke 2020-2021.

 

Fasteaksjonen.  Konfirmantene møter i Hana kirke mandag 22. mars kl. 1700 sammen med en foresatt.  Konfirmantene samles i kirkerommet til informasjon om årets fasteaksjon mens foresatte samles og ruter fordeles.  I år skal vi ikke gå rundt med bøsser pga corona men alle skal få informasjon i postkassen og det er foresatte sammen med konfirmant som skal dele ut dette.

Vi regner med at det ikke skal ta så lang tid og at vi er ferdige senest 1830 med det hele.

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019