Menighetsrådskandidater i Hana


8. og 9. september er det kirkevalg i Norge, og vi skal velge nytt menighetsråd og bispedømmeråd. Nå kan vi glede oss over å ha fått kandidatlisten klar i Hana!

 

Her er den godkjente listen over kandidater til menighetsrådet i Hana Menighet for perioden 2019-2023. Vi er strålende fornøyd over å ha fått så solide navn på listen, samt en så god representering på tvers av generasjoner.

1             Eirik Skogøy

2             Solbjørg Bjerga

3             Synnøve Minnesjord

4             Bjarte Skogøy

5             Tormod Engen

6             Sven Arne Torvanger

Vara 1   Stig Heskestad

Vara 2   Bodil Skogvoll Skretting

Vara 3   Lise Mauland

Vara 4   Tove Klepsvik

Vara 5   Torgeir Skretting

Nærmere presentasjon av kandidatene vil kommes snart vi har fått samlet inn opplysninger om dette. Vi vil publisere dette på nettsidene samt i neste menighetsblad som kommer ut i midten av august. Selve valget er mandag 9. september samtidig med kommunevalget, og vi vil ha en solid veiledning om valget i neste nummer av menighetsbladet.

Igjen; takk til dere som gjør dere tilgjengelige for å lede menigheten inn i neste periode!

Torstein Skretting

 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019