Besøkstjeneste


Når noen har behov for et hjemmebesøk har vi som kirke en oppgave med å møte folk i sine behov.

Bilde av hånd som banker på en dør

I Hana Menighet er det prestene våre som i hovedsak står for hjemmebesøk til dem som ønsker det. Dette kan være mennesker i enhver livsfase som har behov for en prat i egne trygge omgivelser. Ta gjerne kontakt med kontoret om du har lyst på et besøk hjemme av en av våre prester.

Tilbake
Del