Møteuke for vaksinerte pensjonister


Gand menighet inviterer til møteuke for alle vaksinerte pensjonister.

 

Vi åpner kirken for møter hver formiddag klokken 10, fra tirsdag 15. juni til fredag 18. juni, pluss gudstjeneste søndag 20. juni.

 

Ved tangentene: Kantor Bengt Norbakken.

På talerstolen: Prostiprest Anne Berit Mathisen.

FOR INFORMASJON OG PÅMELDING

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019