Innkalling til årsmøte


I og med at vi ikke får lov å samles vil det bare bli digitalt årsmøte. Hver enkelt kan lese igjennom vedlagt årsmelding og gi skriftlig tilbakemelding innen 3.mai. MR vil komme tilbake med svar på kommentarene.på mail 

 

Her finner du årsmeldingen

Årsmelding 2020

Ønsker du å få papirkopi av årsmeldingen, vennligst ta kontakt med Toril Skomedal, TS426@kirken.no eller 91161168

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019