Har du kaffemaskin ?

Vi har i menigheten inngått en samarbeidsavtale med Terracycle.no  om å være returpunkt for brukte kaffekapsler.  Du kan samle disse og returnere i Hana kirke.

I gangen ved kontorfløyen stor et innsamlingsmonter som du kan plassere brukte kapsler. Dersom det ikke er åpent i kirken. kan du samle i en pose, knytte og sette posen utenfor døren i kontorfløyen. Vi vil ordne resten.  

Annet miljøarbeid:

Hana menighet har i lengre tid vært tilsluttet Stiftelsen Miljøfyrtårn. Av ulike årsaker har vi valgt å trekke oss ut av dette samarbeidet. Vi er imidlertid ikke blitt mindre miljøbevisste, og følger fortsatt Stiftelsen Miljøfyrtårn sine retningslinjer.

 

Den Norske kirke og miljøet