JUBEL Barnegospel


JUBEL er et barnegospel kor som øver i Hana Kirke hver tirsdag kl17:30. Koret er for barn mellom 5-10 år.

 

Ønsker dere mer informasjon om JUBEL, ta kontakt med musikalsk ansvarlig i Hana Kirke. Dere kan også bare komme på øvelsene på tirsdager.

Tilbake