JUBEL Barnegospel


JUBEL er et barnegospelkor som øver i Hana Kirke hver tirsdag kl. 17.30. Koret er for barn fra 5 - 13 år.

Barnekor logo

Velkommen til høstens øvelser. Ønsker dere mer informasjon om Jubel, ta kontakt med musikalsk ansvarlig i Hana Kirke, Maria Smith Fredriksen, tlf: 91339017.

Dere kan også bare komme på øvelsene tirsdager kl. 17:30. Vi øver hver uke bortsett fra i feriene. Siste øvelse er 30. april. Velkommen!

Tilbake
Del