MILK - Minilederkurs - 10. klasse


Et tilbud vi har til fjorårets konfirmanter.

 

Vi prøver vi å bevisstgjøre ungdommene på:

  • hvordan skal en leder skal være 
  • hva som forventes av en leder   

MILK-kurset gir ungdommene praksis gjennom  barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.  

Tilbake