KFO - Kirkefritidsordning - 2. og 3. klasse


Kirkefritidsordning blir satt opp en av dagene der skolene og SFOene i Hana sokn har en av sine kommunale fastlagte planleggingsdager.

 

Kirka vil ha et alternativ til SFO denne dagen som barna kan komme på. 

KFO vil vi ha

  • kjekke formingsaktiviteter
  • sporløyper ute i skogen
  • sang
  • lek 
  • en kjekk samling.

Vi starter opp kl. 08:30 og holder på til kl. 15:00.

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019