Skolestartsfrokost og gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok – 1. klasse


Ny start - ny hverdag - nye venner.

 

Skolestartsfrokost:

Samme uke som skolen starter etter sommerferien inviteres alle 1. klassinger til skolestartsfrokost og gudstjeneste i Hana kirke. Da spiser vi frokost sammen før vi har en liten bli kjent-samling og lek.

Barna deltar i gudstjenesten, og får utdelt 6-årsbok i samme serie som 2- og 4-årsbøkene vi deler ut.

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019