Body til alle nyfødte


Hana Menighet ønsker å dele ut en body til alle nyfødte som er bosatt i soknet vårt. Vi håper derfor at dere tar kontakt for å få denne gaven i forbindelse med privilegiet det er å bli foreldre til et lite barn.

 

Vi gleder oss over barna som blir født her i bydelen vår.

Når et barn blir født kommer det ofte mange gratulasjoner. Det skulle bare mangle. Et nytt liv er alltid et stort under.

Her i menigheten har et ønske om flest mulig barn blir båret til dåp.

Vi ønsker i den forbindelse å gi de nyfødte en body - og om du/dere som foreldre/foresatte ønsker - en samtale om dåpen.     

Har du/dere blitt foreldre - ta kontakt med Sokneprest Ronald Mong eller trosopplæringsleder Hilde Bjerga.

Størst av alt er kjærligheten, størst av alt er barnet!

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019