Bønnefolder


Vi har laget en bønnefolder som skal være til hjelp. Menighetens bønnefolder ligger på kirketorget.

Bilde fra døpefont og alter i Hana kirke

Du trenger ikke be høyt.

Du trenger ikke be med fine ord og vendinger.

De trenger ikke be lenge i slengen.

Jesus sier: "Be så skal dere få" (Matt7.7)  og han lover å høre våre bønner og gi oss bønnesvar (Mark 11,24)

Vi har laget en bønnefolder som skal være til hjelp:

  • Hva legger vi fram for Gud
  • Hva takker vi for
  • Forhåndsformulerte bønner, når vi ikke finner ordene selv.

Bønnefolder 

Tilbake
Del