Givertjeneste i Hana


Med faste givere får menigheten vår en bedre og mer uavhengig økonomi å møte fremtiden med.

 

Hvorfor bli fast giver?

 • Menigheten lønner deler av stillingene til staben .
 • Disse har kontakt med mange barn, unge og eldre gjennom året, blant annet alle konfirmantene.
 • Gir du en fast sum i måneden er du med på å lønne medarbeiderne.
 • Med faste givere, får kirken en bedre og mer uavhengig økonomi å møte framtiden med.

Slik gjør du:

 • Opprett et fast trekk i din egen nettbank med ønsket beløp
 • Bruk konto 3201.32.16494  - SR-Bank Sandnes
 • Merk innbetalingen med giverens navn
 • Send en e-post eller ring til kontoret med ditt personnummer dersom du ønsker skattefritak for giverbeløp. Lenke til skatteetaten.no nederst på siden

På denne måten er du registrert som giver og vil være med og bidra til finansiering av noen av våre viktige stillinger. Har du andre spørsmål rundt givertjenesten i Hana Menighet, ikke nøl med å ringe til kontoret eller send en e-post med spørsmål.

Gi en enkeltgave til menigheten?

Bruk kontonummer 3201.32.16494 og merk innbetalingen: Gave. Du kan også øremerke din gave til ett av arbeidsområdene våre, eks: Barnearbeid, ungdomsarbeid, inventar.

Bruk Vipps: Send din gave til 115915.

Hvorfor ?

Hana Menighet trenger din hjelp for å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Vi har et mål om å være selvfinansierende på de stillingene vi selv er forpliktet på. Vi oppfordrer menigheten til å bidra til denne finansieringsdugnaden.

Vi har alle fått et forvalteransvar. Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler.  Hana Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmene for å finansiere noe av driften i menigheten. Vi har i Hana Menighet valgt å investere i personer som kan drive det som vi anser som viktig for menigheten nå. Vi samler derfor inn midler for å kunne lønne personer til å drive viktig arbeid som: 

 • Søndagsskole
 • MIKS- ukentlige arrangement for familier med samlingsstund i kirken, middag og hobbyaktiviteter
 • Ungdomsarbeid med opplæring/ kurs for ungdom etter konfirmasjon
 • Lederopplæring for skolebarn for å kunne bli søndagsskoleledere, bidra i gudstjeneste
 • Kirkefritidsordning ved planleggingsdager på skolen
 • Påske- og julevandring for barnehager og skoler i bydelen  

Dette er bare noen få eksempler på virksomheten vår.

Takk for ditt bidrag!

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019