Sandnes kirkelige fellesråd og Hana menighet vil med dette synliggjøre en klar holdning om at det er nulltoleranse for grenseoverskridende adferd. Derfor skal alle frivillige medarbeidere over 15 år og ansatte som kommer i befatning med menighetens barne- og ungdomsarbeid, innhente politiattest når oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Hvordan søke politiattest

Alle som er fylt 18 år kan søke om politiattest elektronisk. Personer mellom 15-18 år må søke pr papir.

Obs! Før du begynner må du ha klart bekreftelsesskjemaet som skal vedlegges søknaden:

Bekreftelsesskjema

Åpne bekreftelsesskjemaet, skriv inn navn og fødsels- og personnummer i feltene i dokumentet.

Skriv ut dokumentet dersom du skal søke pr post. Lagre dokumentet dersom du skal søke elektronisk.

Søke politiattest pr brev

Alle kan velge å søke per post og da må du laste ned søknadsskjemaet fra politiets nettsider og sende det per post. Det er viktig at bekreftelsesskjemaet fra Sandnes kirkelige Fellesråd legges ved med navn og fødselsnummer påskrevet. Du må også legge ved kopi av gyldig pass, førekort eller bankkort med foto og signatur. Klikk her for å søke pr brev.

Søke politiattest elektronisk (BankID eller MinID kreves)

Bekreftelsesskjemaet må scannes og lagres som fil før du går videre

  1. Gå inn på politiets elektroniske søknadsskjema
  2. Sjekk at du er registrert med riktig folkeregistrert adresse ettersom det er hit politiattesten blir sendt. Skriv også inn din kontaktinformasjon
  3. Under ”Formål med attesten” så velger du ”Kirken” både som kategori og formål.
  4. Legg ved bekreftelsesskjemaet i pdf-format 
  5. Send søknaden. Behandlingstiden kan ta et par uker.

Frivillige medarbeidere leverer/framviser sin attest til daglig leder.

Politiattest - søk digitalt

Politiattest - søk pr. post

Politiattest - informasjon