Godt å vite om Tripp Trapp


En fargerik "barne- og voksenhage" hvor mangfold og fellesskap vil vokse og gro

Logo barn

Velkommen til :

 • Et annerledes barnehagetilbud
 • Et barnehagetilbud som forutsetter at barna har med seg en voksen omsorgsperson som har ansvar for barnet mens det er i barnehagen, og som tar del i arbeidet sammen med de ansatte.
 • Et barnehagetilbud hvor dere selv til enhver tid velger hvor ofte og hvor lenge dere vil benytte tilbudet innenfor barnehagens åpningstider.
 • Et barnehagetilbud hvor det betales en fast sum pr. barn hver dag dere velger å bruke tilbudet.


Vi er :

 • Et sted hvor barns behov for lek og læring i samspill med andre står i fokus.
 • Et flerkulturelt møtested hvor barn og voksne kan få positive fellesopplevelser.
 • En plass der de voksne har muligheter til å dele erfaringer med andre småbarnsforeldre og utvide sitt sosiale nettverk.
 • Et sted hvor de ansatte kan bidra med inspirasjon og veiledning.
 • Et inkluderende og romslig miljø hvor småbarnsfamilier kan få kunnskap, erfaringer og positive opplevelser til kristen tro og tradisjoner.


Vi kan tilby :

1.  Kvalifisert personale

 • 1 styrer/ barnehagelærer
 • 2 pedagogiske medarbeidere
 • Vi har lang erfaring i forhold til integrering av flerspråklige barn og voksne.


2. Flotte lokaler

3. Variert lekeutstyr

 • Vi har leker som passer alle aldersgrupper, både babyer, små og store barn.


4. Gode muligheter til utelek og naturopplevelser

 • Vi har et flott uteområde like utenfor barnehagen.


5. Daglige samlinger med bruk av sang og musikk, og enkle former for dans og drama

 • Samlinger som passer for både små og store barn, men fokus på barn fra 1-3 år., kl 10-10.30
 • Babysang for barn fra 0-6 mnd og 6-12 mnd.Tilrettelagte smågruppesamtaler og individuelle samtaler knyttet til det å være foreldre og barn


Hvem kan komme?

 • De fleste barna er under 3 år. Noen er eldre og bruker kanskje Tripp Trapp i kombinasjon med redusert plass i ordinær barnehage.
 • Her kommer mødre og fedre, besteforeldre og andre omsorgspersoner 
 • Mange av de voksne er i svangerskapspermisjon, utvidet permisjon eller pappapermisjon.
 • Andre arbeider deltid eller skift slik at de kan komme her enkelte dager.
 • Noen er hjemmeværende i kortere eller lengre tid.

Stadig flere pappaer kommer til TrippTrapp.
Tripp Trapp benyttes av deltakere med forskjellig tilknytning til kirke og menighet.Her samles små og store med ulike livssyn, ulik alder og bakgrunn, og ulike nasjonaliteter.

Tilbake
Del