Konfirmantinformasjon 2020- 2021


Oppdatert 7.april 2021

Konfirmanthelgen 16-18 april utsettes på grunn av Covid 19 til helgen 11-13 juni.  

Etikkdagen lørdag 20. mars avlyses.  Se info om innsamlingsaksjonen.

På grunn av usikkerhet om smittesituasjonen i begynnelsen av mai kommer konfirmasjonene i Hana kirke til å bli utsatt til første helgen i september, dvs. 4. og 5. september 2021.  Vi beklager de ulempene det får for dere.

Det betyr:

De av dere som har planlagt søndag 2. mai blir overført til søndag 5. september.

De av dere som har planlagt lørdag 8. mai blir overført til lørdag 4. september.

Vi kan pr. i dag ikke si til hvilket tidspunkt fordi det er mulig at vi må ha flere gudstjenester enn planlagt disse dagen på grunn av smittevern.

Oppdatert 10. februar 2021                                                                                                                                      Sett av helgen 16-18 april.  Da blir det konfirmantgreier i Hana kirke.

 

Årets fasteaksjon går til Kirkens nødhjelp finner sted mandag 22. mars.

Denne dagen vil konfirmantene i Hana legge informasjon om årets fasteaksjon i alle postkassene i Hana sokn.  Her ligger informasjon om hvordan vi kan gi penger gjennom vipps eller vi kontonummer.  

Konfirmantene møter i kirken 22.mars kl. 1700 sammen med en foresatt som har tilgang til bil. Konfirmantene får da informasjon om årets prosjekt men foresatte blir fordelt ulike ruter.  I år skal vi ikke gå rundt med bøsser men vi skal levere informasjon i alle postkassene i Hana sokn.  Vi regner med at alt er ferdig, inkl. utlevering, senest kl. 1830

Se info på https://kirkensnodhjelp.no

 

Helgen 16-18 april blir det konfirmantgreier med undervisning, god mat og kveldsunderholdning.  På lørdag planlegger vi en opplevelsestur i området.  Alle konfirmantene deltar.  

Datoer for konfirmasjonenr 2021.  I løpet av uke 8 blir det bestemt om det blir konfirmasjon i mai eller om at vi må utsette det.

Onsdag 3. februar blir det onsdagsundervisning 1500-1630 for gruppe 3 i Hana menighet.

Flott med alle dere foreldre som sender meg bekreftelser på at konfirmanten ser nettgudstjenesten.  Alle blir registrert.

Vi får spørsmål om det blir konfirmasjon i mai.  Foreløpig holder vi på denne tiden, men det kan komme endringer.  Vi legger dem ut her så fort det skjer en endring.

Kommuneoverlege Torvik har åpnet for konfirmantsamlinger.  Første samling blir onsdag 27. januar for gruppe 2.  Konfirmantene får melding tirsdag kveld på SMS.

Det er flott at flere av konfirmantene ser på den digitale gudstjenesten søndag.  Når foresatte sender en bekreftelse på at konfirmanten har sett gudstjenesten teller det som fremmøte.   Bra.  Fortsett med det.

 

På grunn av den uoversiktelige situasjonen ser vi oss i år nødt til å avlyse konfirmantleiren.  Vi beklager på det sterkeste.

P.g.a. Covid 19 restriksjoner vil konfirmantundervisningen gå ut frem til 18. januar. I den perioden vil det heller ikke bli arrangert gudstjenester som er åpne. Vi oppdaterer så snart vi vet mer.

 

Gudstjenestene: 

Mange konfirmanter er flinke til å møte opp på gudstjenestene.  Men det er noen som nesten ikke har vist seg.  Flott om dere som foreldre/foresatte kan høre med konfirmanten om hvordan det går.  Husk at konfirmantene må melde seg på via hanakirke.no  

Vi har fått melding fra FjordLine om at vi ikke kan reise på konfirmantleir til Danmark på grunn av Covid-19.  Vi vurderer akkurat nå andre alternativ både leir  hvor vi reiser vekk og bo hjemmeleir.  Det kommer informasjon etter hvert.

Krik-konfirmanttime er foreløpig utsatt pga Covid-19.

 

Eldre informasjon: 

Søndag 15. nov. er det nødvendig å melde seg på gudstjenestene.  Link ligger på vår hjemmeside. 

Konfirmantene er fortsatt velkomne til gudstjenestene, og vi vil foreslå at de helst melder seg på den siste gudstjenesten som starter 1130.  Førstkommende søndag er det grilling av pølser til konfirmanter etter gudstjenesten som starter 1130 ved gapahuken som ligger nær kirken.  Vi holder pølser.  Viktig med påmelding.

KRIK:       

 I forståelse med rektor på Øygard ungdomsskole har vi bestemt at KRIK utgår til ny melding blir gitt.

Onsdagsundervisning:  

Undervisningen onsdag 1500-1630 går som planlagt for konfirmantene.  De plasseres klassevis i undervisningslokalet.

INFORMASJON OM OPPSTART PÅ ONSDAGSUNDERVISNINGEN

Konfirmantene er delt inn i 3 grupper avhengig av når en skal bli konfirmert. 

Gruppe 1 er de som skal konfirmeres søndag 2. mai. 

Gruppe 2 er de som skal konfirmeres lørdag 8. mai kl. 12:00.

Gruppe 3 er de som skal konfirmeres lørdag 8. mai kl. 1400.


Gruppe 1 starter onsdag 4.november, så kommer gruppe 2 onsdag 11. november. Gruppe 3 kommer onsdag 18.november.

Onsdagsundervisningen begynner kl. 1500 og varer til 1630. 

Normalt vil konfirmantene få sms enten kvelden før eller samme morgen som undervisningen skal være. 

 Har dere noen spørsmål kan dere stille dem til meg, Ronald Mong.  Tlf. 95008040 eller rm267@kirken.no

 

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019