Konfirmantundervisning - 9 kl.


 

Ungdommene møtes gjennom året til 60 timers variert undervisning

  • Leir
  • Aktivitetsgrupper -
  • Gudstjenester
  • Sosiale kvelder

er noe av det ungdommene får være med på.

Konfirmanttiden avsluttes med forbønn i konfirmantgudstjenesten i mai.

Hovedside om kofirmasjon i Hana

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019