Satsingsområde, årsplan og vedtekter


Språk og musikk er våre satsingsområder.

På tripp Trapp Håper vi dere vil oppleve at "språk og musikk er sepnnende og sunt - året rundt "

  • Vår erfaring er at språk og musikk åpner dører og bygger broer og skaper fellesskap til glede, både blant barn og voksne.
  • Språk og musikk er nært knyttet til hverandre og har mange fellestrekk. Begge to er verdifulle kommunikasjonsredskap og kulturelle ressurser.
  • For små barn henger musikk og språk nøye sammen, og ved å arbeide med alle fellestrekk, stimulerer og styrker vi både det språklige og de musiske.

ÅRSPLAN               

  • Alle som kommer til Tripp Trapp får utdelt vår informasjons- og årsplanbrosjyre. 

 

Tilbake
Del