Kontortid sommeren 2020


 

Kontoret i Hana kirke er stengt i skolens sommerferie.  Ønsker en å komme i kontakt med oss så ring 51974770

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019