Gravferd i Hana Kirke


Hana Kirke har få gravferder i løpet av et år. Sandnes kirkelige fellesråd med kirkevergen som daglig leder er ansvarlig for gravferdene i byen. Sandnes kommune utfører drift av kirkegårdene og gravplassene. All henvendelse skjer gjennom dem.

Normalt vil seremonisted for gravferden være i soknet man bor i Sandnes og dato og tidspunkt blir bestemt ut fra når det er ledig i den aktuelle kirken eller kapellet. Kirketjener blir ordnet av kirkekontoret. Øvrig bemanning som som skal lede gravferden og musikk, ordnes gjennom det tros- eller livssynssamfunn man tilhører. 


Vi informerer om sted og tidspunkt for alle gravferder i Sandnes by på Sandnes Kirkelige Fellesråd sine sider. Følg gjerne linken for å finne oversikt over alle gravferder i nærmeste fremtid.

Kalender gravferd

Hana Kirke har ikke egen gravplass, og blir derfor kun brukt til selve bisettelsen. Kisten blir så kjørt bort fra kirken og frem til den kirkegården en har valgt. Det er fullt mulig å gjennomføre gravferd i Hana Kirke. Da må en be om dette ved kontakt med Sandnes Kirkekontor.

Det er Sandnes kirkekontor som får melding om alle dødsfall i Sandnes kommune. Sandnes kirkekontor er Sandnes kirkelige fellesråds administrasjon. De kan nås på telefon 51974770. Her reserverer man den kirke eller kapell som gravferden skal foretas fra. Sandnes kommune, park idrett og vei har ansvaret for driften på gravplassene blir kontaktet, slik at de kan gjøre de nødvendige forberedelser med åpning av ny grav eller bruk av tidligere festet grav.

Det er de pårørende, den som sørger for gravferden, som har ansvar for ta kontakt med kirkekontoret. De fleste pårørende synes det er hensiktsmessig å få hjelp av gode fagfolk i forbindelse med gravferden. Da vil begravelsesbyrå ta seg av all kontakt med offentlige instanser og gi melding om dødsfall til kirkekontoret

Det er noen spørsmål som det er nødvendig å ta stilling til med en gang. Les mer om dem på linkene under.

Gravferder skal følge det som er beskrevet i Gravferdsloven og lokale vedtekter.

Det mulig å sette et personlig preg på gravferden innenfor nevnte regler.

Sandnes kirkekontor: Telefon 51974770

 

Park, idrett og vei: Telefon 51335800

 

Det er utarbeidet en "Gravplassmelding for Sandnes 2015 - 2040". Denne meldingen gir et godt historisk tilbakeblikk over alle gravlundene i Sandnes. Vedtakene som er fattet av Sandnes bystyre og Sandnes kirkelige fellesråd gir et godt grunnlag for utviklingen for de neste 25 årene.

Tilbake
Del