Bryllup - Vigsel i Hana Kirke


«Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.» Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som Gud altså har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.

Matt 19,4-6

Hana Kirke er ikke av de kirkene som blir mest brukt til vielser, men vi vil påstå at det er en av de vakreste kirkene å vie seg i. Dere er velkommen til å melde dere til vielse i Hana Kirke.

Det at et par lover hverandre evig troskap er og den beste gave de kan gi til sine barn. Far og mor vil alltid være sammen.

Hana kirke er en flott kirke å vie seg i. Den er intim, arkitekturen og kunsten uttrykksfull og stemningsfull. Dessuten kan en og leie kirken som selskapslokale. Ta kontakt med Hana Menighet for mer informasjon. Selve vigselen bestilles hos Sandnes Kirkelige Fellesråd på 51974770.

Tilbake
Del