Offer og givertjeneste - i koronatiden


Vi har nå avholdt flere gudstjenester uten menigheten tilstede i kirken. Les mer her om hvordan du kan ofre eller tegne givertjeneste.

 

Det er ikke bare på fellesskapsnivå vi merker fraværet av menigheten på gudstjenester. Det er likevel det største savnet å kunne få feire gudstjeneste sammen som fellesskap. Vi merker det også på økonomien som i en liten grad også er avhengig av våre ukentlige offer. Disse er fordelt ut over året på eksterne mottakere, og til vår egen drift for å opprettholde vår virksomhet. Nå har vi allerede hatt 3 gudstjenester der offeret skulle gått til stillinger i menigheten. Vi venter også flere offer i påsken, der vi også skal ofre til SAT-7 som er vårt nye misjonsprosjekt. Her følger derfor en oppskrift til deg som kunne tenke deg å støtte oss med ditt vanlige offer i denne perioden. Vi lager også en oppskrift på tidsbegrenset givertjeneste, eller fast givertjeneste om dere ønsker det. Og vi takker så mye på forhånd for gavene.

OFFER

Vi har 2 måter å ofre på nå i denne perioden. Det er ikke avhengig av noe tidspunkt, slik at du kan overføre offer til oss når som helst. 

  • VIPPS - her går du inn på VIPPS nummer 115915 og velger å sende penger til Hana Sokn. Her kan du enten skrive inn beløpet i første vindu med teksten OFFER. Da får vi bokført det riktig. Alternativt kan du trykke på UTFORSK BUTIKKEN, og der vil du i menyen finne OFFER HANA og kunne velge forhåndsutfylt beløp.
  • BANKOVERFØRING - her kan du bare bruke din egen nettbank og gå inn og gi oss et offer via vår konto 3250.07.19469. Husk også her og merke innbetalingen med OFFER slik at vi får bokført det riktig.

Vi kommer til å foreta en fordeling av offeret slik at vi også i denne perioden husker på våre eksterne forpliktelser samtidig som vi ivaretar våre egne offer. Dette vil vi gjøre i samarbeid med AU slik at fordelingen blir samstemt.

GIVERTJENESTE

For oss som menighet er det avgjørende for en forutsigbar drift å kunne ha faste givere. Nå i denne perioden der vi har bortfall av offer har vi også ønske om å informere om tidsbegrenset og fast givertjeneste. Vi har pr i dag over 45 givere som donerer rundt 420.000,- hvert år. Vi er som menighet ansvarlig for 680.000,- i lønnsutgifter, så givertjenesten strekker ikke helt til enda. Her er våre tips til givertjeneste:

  • TIDSBEGRENSET GIVERTJENESTE - her har de fleste nettbanker en tjeneste der du kan legge inn en fast utbetaling fra en viss dato og frem til en avslutningsdato. Da kan en for eksempel legge inn fast beløp frem til og med mai eller juni. Om dette ikke fungerer, så kan en legge inn noen faste beløp på spesifikke datoer frem til samme tidsperiode.
  • FAST GIVERTJENESTE - dette gjør en ved å gå inn og opprette en fast betaling i nettbanken UTEN sluttdato. Da vil det bli et fast oppdrag som går så lenge en ikke selv går inn og stanser oppdraget. 
  • PS FOR GIVERTJENESTE - her er det mulighet for skattefradrag på gaver, så det er viktig at en merker innbetalingen med personnummer og navn slik at vi får registrert gaven. Alternativt en e-post med fullt personnummer etter opprettelse slik at vi får registrert dette.

Vi vil takke for at dere vurderer å gi oss en støtte nå i en tid der vi merker at inntektene er vesentlig mindre, og når vi samtidig prøver å hold ehjulene igang med digitale tilbud. Vi jobber stadig med å utvide vårt tilbud, og kommer med flere kraeative innslag etter hvert.

Spørsmål om offer og givertjeneste kan dere rette til daglig leder Torstein Skretting. Kontaktinfo finner der under:

KONTAKTSIDE HANA MENIGHET

Tilbake

Menighetsrådspapirer:

Referat desember 2019