VIDEO MED INFORMASJON FRA FORELDREMØTE

Her vil dere finne det dere trenger av opplysninger for å starte påmeldingen til konfirmasjon for skoleåret 2020-2021. Selve påmeldingslinken kommer helt til slutt i teksten.

Felles opplegg

Alle konfirmantene i Hana er med på følgende:

· Gruppeundervisning i mindre grupper—onsdager 15:00—16:30. Nærmere datoer for hver gruppe blir opplyst.

· Etikkdag/temadag en lørdag 10:00—14:00, inklusive lunsj

· Fasteaksjon—bøsseaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp

· 8 gudstjenester

· Konfirmantleir i Danmark uke 9, 26. februar —3. mars 2021

Konfirmantpresentasjon

Vi har alltid en presentasjon av årets konfirmanter for menigheten, og det blir under gudstjenesten den 20. september 2020 klokken 11:00. Dette er en obligatorisk gudstjeneste.

Konfirmantleir i Danmark

Fredag 26. februar drar vi fra Risavika til Hirtshals i Danmark for en liten uke med leir. Her vil det blir undervisning, sosiale samlinger samt lek og moro i gymsal og badeland. Vi returnerer til Risavika onsdag morgen 3. mars. Sett av vinterferien for konfirmanten allerede nå!

Gruppeundervisning

Konfirmantene vil deles inn i grupper. De møtes da onsdager fra 15:00—16:30. Vi regner med at konfirmasjonstiden i Hana begynner i månedsskifte oktober/november 2020. Nøyaktige datoer og hyppighet for hver gruppe vil bli opplyst i god tid før oppstart.

Valg av interessegruppe

Vi har 3 forskjellige valg for interessegrupper for dette kullet; Matgruppe, MINI-MILK og KRIK gruppe. Mer om disse gruppene kan du lese om lengre ned på siden.Interessegruppene prioriterer du etter rekkefølge under påmelding.

Konfirmasjonsdato våren 2021

Dere velger selv under påmeldingen hvilken dag dere ønsker å konfirmeres. Det er 3 valg i 2021; søndag 2. mai klokken 11:00, lørdag 8. mai klokken 12:00 og 14:00. Lørdagen må vi ta litt forbehold om fordeling mellom de 2, da vi må se på kapasitet på den enkelte gudstjeneste.

Pris

Konfirmasjonstiden i Hana Menighet koster i 2020-2021 kroner 3300,-. Det inkluderer alle kostnader med leir i Danmark i tillegg til andre utgifter. Vi har som prinsipp at alle skal med, så dersom en har behov for økonomiske tilpasninger så kontakter en Ronald Mong på 95008040.

Matgruppe

Her vil konfirmanten i løpet av året bli med å lage mat ved anledninger i Hana Kirke. Gruppene samles regelmessig, og lager også mat til seg selv på samlingene.

KRIK—Kristen Idrettskontakt

KRIK blir på fredager klokken 20:00—21:30. Her vil nærmere datoer bli opplyst. Dette er en samling for den aktive. Det blir forskjellig ballspill, andre idretter og også noe lek. Det skjer i Hanahallen.

MINI-MILK ledergruppe

I denne gruppa får du anledning til å prøve deg som leder i noen av kirkens mange aktiviteter. F.eks. MIKS, 10-13 klubb, søndagsskole og trosopplæringstiltak. Eksempel på oppgaver som leder: lede formingsaktivitet, lek ute med barna, registering, matlaging på aktivitetene, lage Kahoot, spille brettspill/biljard/airhockey m.m. Vi har en fellessamling med alle i gruppa først, før konfirmantene velger hvilke aktiviteter de ønsker å være med på, og hvilke oppgaver de vil ha. Det er rom for å velge en spesifikk aldersgruppe, eller prøve litt av alt. Konfirmantene kan få attest i etterkant.

Felles for alle gruppene

Fellesnevneren i alle gruppene er at en underveis i aktiviteten tar en pause og har en enkel andakt eller en samtale rundt et tema. Dette er en del av undervisningen, og er derfor også obligatorisk. For de fleste gruppene vil det dreie seg om ca 5. samlinger totalt. Det kan variere noe avhengig av lederkapasitet.

Til foreldre og foresatte

Vi håper på flere gode treffpunkt i løpet av året. Vi nevner foreløpig infomøte nå allerede 18. mars 2020 klokken 19:30, grilltur 17. september på Alsvik Natursenter for å bli kjent, presentasjons-gudstjeneste søndag 20. september. Vi tar nok også kontakt om praktisk hjelp, kjøring, matlaging etc. Vi kommer tilbake etter hvert. Men husk det viktigste; Infomøte (helst sammen med konfirmanten) onsdag 18. mars 2020 - klokken 19:30 i Hana Kirke!

HEL—Konfirmantopplegg

Vi tilbyr sammen med andre menigheter også et tilrettelagt konfirmasjons-opplegg i regi av Sandnes Kirkelige Fellesråd. Dette opplegget foregår i Bogafjell Kirke med hjelp av personell derfra med bred erfaring i tilrettelagt konfirmasjon. Vi vil anbefale dere som er nysgjerrige på opplegget om å ta en uformell prat med Line Bøe Johnsen. Kontaktinformasjon til henne finner derei egen artikkel på sidene våre om HEL konfirmanter.

Q & A

Noe dere lurer på eller eventuelle praktiske spørsmål om konfirmasjonstiden eller om undervisningsopplegg eller selve konfirmasjonsgudstjenesten rettes til Sokneprest Ronald Mong, rm267@kirken.no, mobil 95008040

NB; ETTER PÅMELDING KOMMER DU TILBAKE TIL DENNE SIDEN. E-POST MED BEKREFTET PÅMELDING SENDES DEN OPPGITTE EPOST.

PÅMELDING TIL KONFIRMASJON 2020-2021

INFORMASJONSMØTE MANUS

Velg kalender