Konfirmantpåmelding
Hana menighet


Konfirmanten
Legg inn informasjon om konfirmanten. Legg inn konfirmanten sitt mobilnummer her: (foresattes kontaktinformasjon vil blir spurt om senere i skjemaet)
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite eller legge til rette for i konfirmasjonstiden? (allergi, hjemmeforhold, sosiale forhold). Ellers ta kontakt på telefon : 45223818
Jeg vil gjerne være på gruppe med, skriv inn tre navn:

Skole


Påmelding til konfirmasjon 2025
Konfirmasjon 2025 lørdag 10. mai kl 10.30 (17 ledige plasser)
Konfirmasjon 2025 lørdag 10. mai kl 14.30 (17 ledige plasser)
Konfirmasjon 2025 søndag 4. mai kl 11 (6 ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kontaktinformasjon til foresatt 1.
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i Hana menighetsblad, hjemmesidene og kirkens sosiale media?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kontaktinformasjon til foresatt 2