Bli med på ferden
-fra Hana og ut i all verden…


"Som et hus uten vindu er en kirke uten misjon "Derfor har Hana menighet inngått samarbeidsavtaler med 3 misjons- organisasjoner som driver arbeid i ulike deler av verden: