Bli med på ferden
-fra Hana og ut i all verden…


"Som et hus uten vindu er en kirke uten misjon "

Hana menighet har nå valgt å støtte misjonsprosjektet Sat-7

Vi kanaliserer støtten til Sat-7 gjennom Det norske misjonsselskap (NMS).