Barn og unge


Vi ønsker å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Hana. Vi har ulike tilbud for hvert alderstrinn. For å få oversikt over alle aktiviteter kan du gå inn her