Barn og unge


Vi ønsker å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Hana. Vi har ulike tilbud for hvert alderstrinn.