MILK påmelding 2019


MILK står for MIni-Leder-Kurs og er et lederkurs for ungdom som skal være ledere for andre ungdommer. Kurset er utviklet av KFUK/KFUM og har vært brukt i Hana Menighet i mange år.

 

Målgruppe:

  • Konfirmanter 2018/2019

Mål: 

  • Utruste ungdom i ledelse av barn og unge i frivillige, kirkelige aktiviteter.
  • Lære å praktisere det kristne humanistiske menneskesyn.
  • Få gode erfaringer i å lære om og lede gode gruppeprosesser og styrearbeid.


Metoder:

  • Månedlige undervisningssamlinger med ungdomsveileder.
  • Delta som medledere i arbeid med: KRIK, MIKS, barnekor, ungdomskor eller trosopplæring: helgbasert trosopplæringstiltak som f. eks Tårnagenthelg, Lys Våken, påskespillet og flere.
  • Dere får og mulighet til å være medledere på konfirmantleiren i Danmark. NB: For å få dekket turen, må vedkommende ha deltatt på de arrangement som er avtalt høsten 2019 og vinteren 2020.


Omfang:

  • 3 kurskvelder høsten 2019 og 2 kurskveld i januar og mars 2020.
  • De som gjennomfører kurset og praksis blir med som medledere på konfirmantturen til Danmark.

Ansvarlig for kurset er Bjarte Lending med hjelp fra Berit Elise Gilje.

Påmeldingsavgift kroner 500,-. Info om innbetaling sendes på SMS.

Påmelding via denne LINKEN!

Tilbake