Alle rettigheter 2019 Hana menighet

Alltid på en tirsdag


Vi ønsker alle som har ledig tid en tirsdag formiddag velkommen til oss i Hana kirke.

 

På tirsdager i Hana Kirke begynner vi allerede klokken 10:00 med Hverdagsgudstjeneste i kirkerommet.

Vi har litt sang og kort andakt med noen tanker for dagen. Like etter dette samles vi klokken 10:30 til Alltid på en tirsdag.

Der fortsetter vi med et tema eller innlegg, god lunsj, mer sang og god drøs.

 Dato    Dagens innlegg    Tema
 19.febr.  Stig Heskestad  Troen og Livet mitt
 26.febr.  Kari Tostensen Beit Skandinavia - har i 30 år vært et skandinavisk hjem i Israel. Beit Skandinavia ønsker å være et møtested, et treffpunkt, en oase i Israel 
  5.mars  Prost Ludvig Bjerkreim  
 12.mars  Herdis Oftebro  
 19.mars  Erik Rørtveit  Normisjon
 26.mars    Utlodning
  2.apr.  Atle Sømme - Rektor Hana skole    
  9.apr.  Arne Hove  "Bondesønnen fra Jæren som ble biskop"
 23.apr.  Øystein Ro  Trekkspill m.m
 30.apr.  Annelise Bernhardsen  
   7.mai  TUR!!!  TUR!!!
     

Tilbake