Alle rettigheter 2019 Hana menighet

Konfirmant 2019/2020 - påmelding og informasjon


Les mer

 

Konfirmant 2019/2020 - påmelding og informasjon


Les mer

 

Alltid på en tirsdag - Årets tur - 7 mai


- EGERSUND – den koselige småbyen - den trivelige kystbyen. - OKKA BY - Ikke for stor eller moderne, heller ikke for liten og gammeldags. Bare slik passelig, med koselig gågate, gammel trehusbebyggelse og lun havn.

Les mer

 

Alltid på en tirsdag - Årets tur - 7 mai


- EGERSUND – den koselige småbyen - den trivelige kystbyen. - OKKA BY - Ikke for stor eller moderne, heller ikke for liten og gammeldags. Bare slik passelig, med koselig gågate, gammel trehusbebyggelse og lun havn.

Les mer

 
 

Referat fra Menighetsmøtet

Les mer

 

Kirkevalget 2019

8. og 9. september er det kirkevalg i Norge, og vi skal velge nytt menighetsråd og bispedømmeråd. For oss i Hana håper vi på stort engasje...

Les mer

 

Bønnefolder - Det er makt i de foldede hender

Menighetens bønnefolder ligger på kirketorget

Les mer

 

Politiattest - frivillig i Hana kirke

Sandnes kirkelige fellesråd og Hana menighet vil med dette synliggjøre en klar holdning om at det er nulltoleranse for grenseoverskridende...

Les mer

Flere saker