Gudstjeneste i Hana 17. januar.


Digital gudstjeneste i Hana 17. januar vil bli lagt ut her søndag morgen.              

Les mer

 

Gudstjeneste i Hana 17. januar.


Digital gudstjeneste i Hana 17. januar vil bli lagt ut her søndag morgen.              

Les mer

 

Konfirmantinformasjon 2020- 2021


Oppdatert 5. januar 2021

Les mer

 

Konfirmantinformasjon 2020- 2021


Oppdatert 5. januar 2021

Les mer

 

Korona oppdatering 6.januar 2021 i Hana Menighet


Pga. Covid 19 situasjonen er det meste av  aktivitet i Hana kirke avlyst inntil videre.

Les mer

 

Korona oppdatering 6.januar 2021 i Hana Menighet


Pga. Covid 19 situasjonen er det meste av  aktivitet i Hana kirke avlyst inntil videre.

Les mer

 
 

Korona oppdatering 6.januar 2021 i Hana Menighet

Pga. Covid 19 situasjonen er det meste av  aktivitet i Hana kirke avlyst inntil videre.

Les mer

 

Menighetsblad

Her kan du laste ned gamle menighetsblad. En kuriositet er at vi har fått digitalisert nummer 1 fra 1997 som var bladet som kom ut i forbin...

Les mer

 

Hverdagsgudstjeneste

Velkommen til Hverdagsgudstjeneste i Hana kirke !

Les mer

 

Ønsker du å gifte deg i kirken ?

Stort eller lite bryllup - eller bare for dere to ..... 

Les mer

Flere saker