Innkalling til årsmøte


I og med at vi ikke får lov å samles vil det bare bli digitalt årsmøte. Hver enkelt kan lese igjennom vedlagt årsmelding og gi skriftlig tilbakemelding innen 3.mai. MR vil komme tilbake med svar på kommentarene.på mail 

Les mer

 

Menigheten

Innkalling til årsmøte


I og med at vi ikke får lov å samles vil det bare bli digitalt årsmøte. Hver enkelt kan lese igjennom vedlagt årsmelding og gi skriftlig tilbakemelding innen 3.mai. MR vil komme tilbake med svar på kommentarene.på mail 

Les mer

Konfirmantinformasjon 2020- 2021


Oppdatert 7.april 2021 Konfirmanthelgen 16-18 april utsettes på grunn av Covid 19 til helgen 11-13 juni.   Etikkdagen lørdag 20. mars avlyses.  Se info om innsamlingsaksjonen. På grunn av usikkerhet om smittesituasjonen i begynnelsen ...

Les mer

 

Menigheten

Konfirmantinformasjon 2020- 2021


Oppdatert 7.april 2021 Konfirmanthelgen 16-18 april utsettes på grunn av Covid 19 til helgen 11-13 juni.   Etikkdagen lørdag 20. mars avlyses.  Se info om innsamlingsaksjonen. På grunn av usikkerhet om smittesituasjonen i begynnelsen av mai kommer konfirmasjonene i Hana kirke til å bli utsatt til første helgen i september, dvs. 4. og 5. september 2021.  Vi beklager de ulempene det ...

Les mer

Konfirmant 2021-22


Informasjonsmøtet onsdag 7.april i Hana kirke er avlyst pga corona.  Spørsmål stilles til rm267@kirken.no eller 95008040 (Ronald Mong).  Det er mulig å melde seg på nå.

Les mer

 

Menigheten

Konfirmant 2021-22


Informasjonsmøtet onsdag 7.april i Hana kirke er avlyst pga corona.  Spørsmål stilles til rm267@kirken.no eller 95008040 (Ronald Mong).  Det er mulig å melde seg på nå.

Les mer

Givertjeneste i Hana


Hana menighet finansierer lønn for medarbeidere som jobber med barn, unge og familier i bydelen og trenger flere faste givere.   

Les mer

 

Menigheten

Givertjeneste i Hana


Hana menighet finansierer lønn for medarbeidere som jobber med barn, unge og familier i bydelen og trenger flere faste givere.   

Les mer

 

Innkalling til årsmøte

I og med at vi ikke får lov å samles vil det bare bli digitalt årsmøte. Hver enkelt kan lese igjennom vedlagt årsmelding og gi skriftlig ti...

Les mer

 

Korona oppdatering 24. mars 2021 i Hana Menighet

Det blir ingen gudstjenester i Hana kirke i påsken p.g.a. covid 19 begrensinger på 20 personer.

Les mer

 

Menighetsblad

Her kan du laste ned gamle menighetsblad. En kuriositet er at vi har fått digitalisert nummer 1 fra 1997 som var bladet som kom ut i forbin...

Les mer

 

Hverdagsgudstjeneste

Velkommen til Hverdagsgudstjeneste i Hana kirke !

Les mer

Flere saker