Inkalling til informasjonsmøte

 

Første viktige treffpunkt er informasjonsmøte om konfirmasjon i Hana Menighet onsdag 11. april klokken 19:30. Ta gjerne med konfirmanten på dette møtet. Her vil vi informere om de viktigste tingene når det gjelder konfirmasjon i Hana. Påmeldingsskjema ligger her til høyre og kan allerede brukse dersom dere ønsker å melde på allerede.

 

Tips for påmelding

 

For å være konfirmant i Hana Menighet er det viktig at du melder deg på. Se detaljene under. Vi er glad om du gjør det så fort som mulig! 

Frist for på melding: 22. april.

Registreringen skjer via skjema til høyre på denne siden

Her skriver du inn:

- Kontaktinformasjon - husk eget mobilnummer først - foresatte blir registrert lengre ute i skjema

- Husk å ha klart fødselsnummeret ditt.

- Vi trenger en e-post som brukes lese jevnlig - bruker du ikke e-post selv, legg inn foresatte sin

- Du vil også få spørsmål som gjelder foreldre/foresatte.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Hovedansvarlig for undervisningen er

Ronald Mong
(sokneprest)

rm267@kirken.no

Tlf. 95008040

 

Velkommen til konfirmasjonsforberedelse!

Påmelding konfirmasjon Hana 2018/2019

Konfirmanten  

Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De blå feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:


Ønsker du å informere oss om noe spesielt. Det kan være kosthold, helsemessige utfordringer eller andre ting vi bør vite om. Kontakt oss gjerne på telefon dersom du ikke ønsker å skrive det her. Opplysningene blir uansett behandlet konfidensielt.                  

HEL konfirmasjon - spesiell tilrettelegging

Invitasjon til tilrettelagt konfirmantundervisning i smågrupper i Sandnes 2017-2018 HEL-konfirmantopplegg

Konfirmanttiden er for alle, og den enkelte menighet inviterer derfor alle 14-åringer til konfirmasjonsundervisning. Samtidig erfarer vi at en del konfirmanter og foreldre vil ha større utbytte av et eget opplegg med tilrettelegging. Kirken i Sandnes tilbyr derfor et spennende alternativ for konfirmanter med særskilte behov, kalt HEL– konfirmantopplegg.


Målsetning med opplegget
Vi ønsker at konfirmantene i løpet av konfirmasjonstiden, ut fra egne forutsetninger, skal få et møte med kirken og lære Jesus Kristus bedre å kjenne. Samtidig ønsker vi å gi familie og faddere en godopplevelse av konfirmasjonstiden.


Konfirmantopplegget i ”fugleperspektiv”
Vi bruker strukturen i gudstjenesten som plattform for opplegget, og undervisningen foregår i selve kirkerommet. Det blir lagt stor vekt på å gi konfirmanten opplevelse, erfaring, undring og deltagelse i en trygg ramme. Timen, som er beregnet til 60 minutter, foregår i stasjoner. Stasjonene er faste og gjenkjennelige fra gang til gang. Vi øver trygghet og innlevelse på de unges egne premisser. Målet er opplevelse av mestring i forbindelse med timene og til slutt under konfirmasjonsgudstjenesten.


Besøk hjem
I september inviterer vi oss hjem til alle som har meldt seg opp som HEL-konfirmant. Da får vi hilse på, bli litt kjent med den enkelte og fortelle litt om opplegget. På besøket kan vi også snakke om praktiske ting som skyss og ulike støttebehov.


Tidspunkt og sted
Både konfirmantsamlingene og konfirmasjonen vil være i Bogafjell kirke. Det vil også være noen gudstjenester knyttet til konfirmantåret. Konfirmantsamlingene vil være på torsdager kl.15-16 i Bogafjell kirke (annenhver uke). Opplegget starter opp etter høstferien 2017. Konfirmasjonsgudstjenesten blir søndag 29.april 2018


Informasjon og påmelding
Påmelding kan rettes direkte til undertegnede via telefon eller e-post. Vi ber om påmelding innen 1.september. Kontingent for konfirmantåret er 500 kr (for materiell og noen andre kostnader knyttet til opplegget). Ta kontakt hvis dere har problemer med betaling.


Har dere spørsmål, eller ønsker dere ytterligere informasjon om opplegget,; ta kontakt med undertegnede. Velkommen til ei spennende konfirmanttid!
Et møte med Jesus og kirken, Opplevelser, erfaringer og undring.


Med hilsen
Line Bøe Johnsen
Barne -og ungdomsdiakon i Bogafjell menighet
Tlf. 48 99 71 06
E-post: Line B Johnsen
Eivind Kråvik
Ungdomsprest i Bogafjell sokn
Tlf. 48 95 57 75
E-post: Eivind Kråkvik