Givertjeneste - en gave til menigheten og en gave til giveren
Givertjeneste - en gave til menigheten og en gave til giveren

Hana Menighet trenger din hjelp for å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Les mer og blir med!

Givertjenestebrosjyre

Vi har alle fått et forvalteransvar. Givertjeneste er en måte å få systematisert hvordan vi kan forvalte våre midler. 
Hana Menighet er som andre menigheter avhengig av bidrag fra medlemmene for å finansiere noe av driften i menigheten. Vi har i Hana Menighet valgt å investere i personer som kan drive det som vi anser som viktig for menigheten nå. Vi samler derfor inn midler for å kunne lønne personer til å drive viktig arbeid som: 


    Søndagsskole
    MIKS- ukentlige arrangement for familier med samlingsstund i kirken, middag og hobbyaktiviteter
    Ungdomsarbeid med opplæring/ kurs for ungdom etter konfirmasjon
    Lederopplæring for skolebarn for å kunne bli søndagsskoleledere, bidra i gudstjeneste
    Kirkefritidsordning ved planleggingsdager på skolen
    Påske- og julevandring for barnehager og skoler i bydelen

 

Videre har vi i 2015/2016 lønnet en diakonimedarbeider i 20%.

For å kunne videreføre alt dette arbeidet  trenger vi flere som er villige til å være faste givere.
Pr 2016 dekker ikke de innsamlede midlene disse stillingene, og vi subsidierer disse kostnadene med noe offer og overskudd fra arrangementer. Giverbeløp for 2015 var ca 350.000,-, noe som er 60% av det vi har som lønnsforpliktelser, og da er det ikke lagt med diakonstillingen!

Vi ønsker at vi skal få ro rundt finansieringen av disse stillingene, slik at vi kan bruke andre midler til mer utadrettet arbeid for menigheten. Ønsker du å bli giver i Hana, så er den absolutt enkleste måten å gjøre følgende:
 
    Opprett et fast trekk i din egen nettbank med ønsket beløp
    Bruk konto 3201.32.16494  - SR-Bank Sandnes 
    Merk innbetalingen med giverens navn
    Send en e-post eller ring til kontoret med ditt personnummer dersom du ønsker skattefritak for giverbeløp inntil 20.000,- i året

 

På denne måten er du registrert som giver og vil være med og bidra til finansiering av noen av våre viktige stillinger.
Har du andre spørsmål rundt givertjenesten i Hana Menighet, ikke nøl med å ringe til kontoret eller send en e-post med spørsmål.


Takk for ditt bidrag!