MILK kurs 2017/2018 - påmelding
MILK kurs 2017/2018 - påmelding

Det er nå åpent for å melde seg på MILK kurs 2017/2018. Les videre for å melde deg på.

 

MILK kurs er et kurs for de som var konfirmanter året 2016/2017 i Hana Menighet.

Mål

Utruste ungdom i ledelse av barn og unge i frivillige, kirkelige aktiviteter.
Lære å praktisere det kristne humanistiske menneskesyn.
Få gode erfaringer i å lære om og lede gode gruppeprosesser og styrearbeid.
 
Metoder
Ha månedlige undervisningssamlinger med ungdomsveileder 5 stk.
Delta som medledere i arbeid med:
KRIK, barnekor, Ungdomskor eller trosopplæring - helgbasert trosopplæringstiltak som f. eks Tårnagenthelg, Lys våken, Påskespillet.
Medledere på konfirmantleiren i Danmark (for å få være med på turen, må vedkommende ha deltatt på de arrangement som er avtalt høsten 2017 og vinteren 2018)

Omfang
4 kurskvelder høsten 2017 og 1 kurskveld i januar.
Tur til Danmark i vinterferien der noe av opplegget er å være medledere for konfirmantene, og noe er undervisning og evaluering av året.
 
Ansvarlig for kurset er Bjarte Lending i samarbeid med Ronald Mong.

LINK TIL PÅMELDING